Vallei Sprint Bokaal
Op zaterdag 30 maart 2019 organiseren wij de Vallei Sprint Bokaal  in het Valleibad, Sportlaan 3 te Veenendaal. Deze wedstrijd zal worden gezwommen op de 25m baan en dan wel op 8 banen. Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor deze wedstrijd.

Wij hebben geen limieten gesteld voor deze wedstrijd. VZC behoudt zich ten alle tijden het recht voor, indien de duur van de wedstrijd buiten de beschikbare tijd komt, deelnemers te laten vervallen. Daarnaast kunnen wij maximaal 250 deelnemers accepteren.

Programma
Het programma is als volgt samengesteld:
Bij de minioren, alsook de senioren worden de 50mtr nummers bij elkaar opgeteld. De 8 zwemmers per leeftijdscategorie (min 3 en 4 zwemmen samen) met de laagste secondenscore zwemmen de 100mtr wisselslag in de finales.

Samenvoegen
De organisatie behoudt zich het recht voor om finales samen te voegen, indien de situatie daarom vraagt.

Prijzen
Voor de nrs 1,2 en 3 in alle finales zijn medailles beschikbaar.
Er zijn geldprijzen te verdienen (resp € 40,00, € 20,00, € 10,00)  voor de nrs 1,2 en 3 bij de dames overall (vanaf junioren 1) en de nrs 1,2 en 3 bij de heren overall (vanaf minioren 6), die de snelste 100m wisselslag zwemmen!

Start
Er wordt een 1-starts regel gehanteerd.

Vallei Sprint Bokaal
Per ploeg worden er in de finales punten gescoord als volgt:
De snelste zwemmer scoort 10 punten, de volgende 8, de 3e scoort 6 pt , waarna de verdeling 5,4,3,2,1 pt wordt.
Elke finalezwemmer scoort dus punten voor zijn/haar team! De ploeg met de hoogste score wint de Vallei Sprint Bokaal.

Kosten
De kosten voor deelname worden verrekend per deelnemer. Ongeacht het aantal starts brengen wij per zwemmer €9,50 in rekening.

Juryleden
De nota’s zullen voor de wedstrijd in het juryhok voor u gereed liggen alsook per mail verzonden worden. De uitslagen zullen per e-mail verzonden worden.
Wij verlangen van u, indien uw vereniging aan deze wedstrijd deelneemt, dat u per 5 deelnemers, tenminste 1 jurylid opgeeft, die op deze wedstrijd kan fungeren (met een maximum van 3).
VZC behoudt zich het recht voor om verenigingen die niet voldoen aan hun verplichting uit te sluiten van de wedstrijd.
Het jury overleg vindt plaats in het clubhuis links voor de ingang van het zwembad.

Inschrijfbepalingen
Uw inschrijving dient uiterlijk 7 dagen vóór de wedstrijddatum, tezamen met uw opgave van juryleden (naam, voorletter(s), woonplaats en bevoegdhe(i)d(en), in het bezit te zijn van:

Betty Erdbrink,
Buurtlaan-West 128,
3905 JV Veenendaal.
Tel: 0318-524841.

e-mail: secretariaatzwemafdeling@vzcveenendaal.nl


Afmeldingen
Afmeldingen kunt u doorgeven tot woensdag vóór de wedstrijd, 19.00 uur bij Betty Erdbrink. Afmeldingen na dit moment dient u ten alle tijden te betalen.Programma Vallei Sprint Bokaal 30 maar 2019 in Veenendaal:

Inzwemmen: 13.30 uur
Aanvang: 14.00 uur

1-2      50 mtr vlinderslag dames/heren
3-4      50 mtr rugslag meisjes/jongens minioren 5 en later
5-6      50 mtr rugslag dames/heren
7-8      50 mtr schoolslag meisjes/jongens minioren 5 en later
9-10    50 mtr schoolslag dames/heren
11-12  50 mtr vrije slag meisjes/jongens minioren 5 en later
13-14 50 mtr vrije slag dames/heren


Finales:
15                    Finale 100m wisselslag meisjes minioren 3 en 4
16                    Finale 100m wisselslag jongens minioren 3 en 4
17                    Finale 100m wisselslag meisjes minioren 5
18                    Finale 100m wisselslag jongens minioren 5
19                    Finale 100m wisselslag meisjes junioren 1
20                    Finale 100m wisselslag jongens minioren 6
21                    Finale 100m wisselslag meisjes junioren 2
22                    Finale 100m wisselslag jongens junioren 1
23                    Finale 100m wisselslag meisjes junioren 3
24                    Finale 100m wisselslag jongens junioren 2
25                    Finale 100m wisselslag meisjes jeugd 1
26                    Finale 100m wisselslag jongens junioren 3
27                    Finale 100m wisselslag meisjes jeugd 2
28                    Finale 100m wisselslag jongens junioren 4
29                    Finale 100m wisselslag dames senioren 1
30                    Finale 100m wisselslag jongens jeugd 1
31                    Finale 100m wisselslag dames senioren 2
32                    Finale 100m wisselslag jongens jeugd 2
33                    Finale 100m wisselslag dames senioren
34                    Finale 100m wisselslag heren senioren

LET OP: Er kan niet worden ingeschreven op de 100m wisselslag!!

De prijsuitreiking zal zo snel mogelijk na de wedstrijd plaatsvinden in het clubhuis, net buiten het zwembad aan de rechterkant (vanuit het zwembad gezien).