Zwemmers die conform de voor hen geldende MOZ normen trainen cq in overleg met de trainer(s) een plan hebben gemaakt (en dat ook naleven) om binnen de afgesproken tijd volgens de voor hen geldende MOZ normen trainen. Dit geldt zowel voor zwem-, land en krachttrainingen.


Ambitie

Zwemmers binnen de A1 selectie hebben de ambitie om het voor hen hoogst mogelijk binnen de zwemsport te bereiken.


Wedstrijden en trainingskamp(en)

Zwemmers binnen de A1 selectie nemen verplicht deel aan N(JJ)K’s of hebben zicht op het behalen van limieten of plaatsing voor deelname aan N(JJ)K’s. Tevens zijn zij verplicht deel te nemen aan KNZB competitiewedstrijden.

Zwemmers die deel uitmaken van de A1 selectie nemen deel aan (buitenlandse) meerdaagse wedstrijden en (buitenlandse) meerdaagse trainingskampen.


Overige activiteiten

Van zwemmers die deel uitmaken van de A1 selectie worden video-opnames gemaakt ten behoeve van de analyse van hun zwemslag(en). Daarnaast krijgen zij voorlichting mbt voeding, kracht- en landtraining, levensstijl, en (mentale) wedstrijdvoorbereiding.


Doorstroming OC

De voorwaarden voor junioren en jeugd zwemmers binnen de A1 selectie zijn zodanig dat zij, bij voldoende niveau, eventueel door kunnen stromen naar een OC van de KNZB. Het is geen verplichting.

Trainingstijden

DagTijdTrainers
Maandag05.30 - 07.00 (07.30)Harry
Maandag18.00 - 20.00Harry, Leo, Wim
Dinsdag16.45 - 18.30Harry, Leo
Woensdag05.30 - 07.00 (07.30)Harry, Leo
Woensdag15.00 - 17.00*Harry, Leo
Donderdag16.45 - 19.00Harry, Wim
Vrijdag05.30 - 07.00 (07.30)Harry
Zaterdag05.30 - 07.30Harry

*50m bad Amersfoort

Land- & krachttrainingen

De landtrainingen worden voor de Techniekacademie, JuniorenClub en Jeugd- en Senioren selectie verzorgd door de zwemtrainers en door een fysiotherapeut van NederVeluwe uit Veenendaal.

Op donderdagen, van 19.15 tot ca. 20.00 uur wordt de landtraining verzorgd door die fysiotherapeut in het gymzaaltje onder Sportschool LaVita.De 2 landtrainingen die voor of na de zwemtrainingen in het zwembad plaats gaan vinden, worden gedaan aan de hand van een trainingsschema opgesteld, in overleg met de zwemtrainer, door de fysiotherapeut.

De krachtraining wordt via Team Veenendaal aangeboden bij Sportschool LaVita. De krachttraining is een aanvulling op de zwem- en landtrainingen en is bedoeld voor A1 zwemmers vanaf jongens junioren en meisjes 4, die structureel tenminste 60% van het aantal MOZ-uren trainen. Het volgen van krachttraining is geen vanzelfsprekendheid en zal met toestemming en in overleg met de trainer aangeboden worden.

Trainers

Harry Delno

Coördinator

Wim van ooijik
Leo de Hartog 

4x gratis meetrainen?

Laat via onderstaande knop je gegevens achter en wij zullen contact met je opnemen.