Bestuur

De afdeling Triathlon kan niet bestaan zonder de inzet van onze bestuursleden, trainers en vrijwilligers in de diverse commissies.

Het bestuur is nauw betrokken bij de sport en de vereniging / afdeling en draagt graag zijn of haar steentje bij. Een open sfeer waar ruimte is voor een ieder, continuïteit en het zijn van een actieve afdeling zijn belangrijke uitgangspunten voor het bestuur.

Sjoerd Veltman
Voorzitter

Alida Hagen
Secretaris

Jan Schinkel
Penningmeester