Logo VZC

Over VZC

Historie van VZC

VZC is opgericht op 1 mei 1934. Het werd op 1 juli 1971 de eerste gesponsorde zwemvereniging binnen de KNZB, namelijk VZC Ritmeester. De man die dit allemaal geregeld heeft was toenmalige voorzitter van VZC, Roel Sipkema. Op 2 januari 1985 kreeg VZC de Koninklijke erepenning. VZC bestaat inmiddels uit zes afdelingen: aqua-fun, waterpolo, zwemmen, synchroonzwemmen, triathlon en duiken.

Beleid

Het bestuur van VZC bestaat uit het Dagelijksbestuur aangevuld met de voorzitters van de afdelingen en is vooral overkoepelend faciliterend bezig, de afdelingen werken in hoge mate zelfstandig. De vereniging deelt het motto "Plezier, Prestatie, Binding", zoals vastgelegd in het beelidsplan van 2004. Het clubhuis heeft als 7e afdeling van de vereniging een belangrijke rol gekregen bij de samenbinding; binnen en tussen de afdelingen. 

Veiligheid

Naast plezier en prestatie is in toenemende mate aandacht voor de veiligheid binnen de vereniging; sociale veiligheid voor alle leden, maar met name voor de kinderen. Er wordt gewerkt aan een actief veiligheidsplan waarbij het doel is dat alle trainers en coaches van jeugdleden beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag en Vetrouwens Contact Personen makkelijk te vinden zijn.

Overige activiteiten

Behalve de afdelingen kent de vereniging diverse commissies die een overkoepende taak hebben: bij het organiseren van evenmenten, de lustrumvieriengem, het vrijwilligersbeleid en het beheer van de website.