Logo VZC

Bestuur

Bij VZC kunnen leden terecht voor zowel recreatieve activiteiten als ook prestatiesporten. En al is binnen VZC het familiegevoel nog altijd aanwezig doordat vaak verschillende generaties uit families actief zijn en de vereniging nog vrijwel geheel op vrijwilligers drijft, toch is de vereniging met zijn tijd meegegaan.

Zo hebben wij niet alleen de fysieke maar ook de sociale veligheid hoog in het vaandel. Alle vrijwilligers en leden kennen en onderschrijven de Gedrags- en Omgangsregels, die binnen VZC gelden en zijn er bij eventuele problemen Vertrouwenscontactpersonen beschikbaar. Ook hechten wij aan uw privacy; zie hiervoor onze Privacyverklaring. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het Bestuur. Zie ook: Vrijwilligersbeleid, Statuten (plus aanpassingen); Huishoudelijk-, en Financieel Reglement.

Zie ook: Geheimhoudingsverklaring en voor wie geïnteresseerd is in actuele zaken: Notulen van de laatste en voorlaatste ALV. Minimaal één keer per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden waar naast de financiële jaarstukken ook de eventuele wijzigingen in het beleid van de vereniging besloten worden.

VZC staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer: 404780399. Het postadres is: Sportlaan 5B, 3905 AD Veenendaal.

Het bestuur van VZC bestaat uit een driekoppig Dagelijks bestuur, aangevuld met de voorzitters van de commissies (afdelingsbesturen). Het bestuur laat zich bijstaan door adviseurs/vrijwilligers met specifieke taken: o.a. de ledenadministratie. Ook werkt VZC nauw samen met Sportservice Veenendaal en is actief betrokken lid van Team Veenendaal..  

Contact

Dagelijks Bestuur

 voorzitter@vzcveenendaal.nl

Hermy Heymann

Voorzitter

Andrea van de Brink

 secretaris@vzcveenendaal.nl

Secretaris

 penningmeester@vzcveenendaal.nl

Erik Wolsing

Penningmeester

Ondersteuning bestuur

ledenadministratie:

ledenadministratie@vzcveenendaal.nl

Vertrouwenscontactpersonen: 
Saskia Elemans, Wendy Kets, Ivonne van der Meer & Ineke Rijnsaart 

Voor meer informatie klik hier