Afmeldingsformulier VZC

Via dit formulier kunt u zich afmelden als lid bij VZC en/of één of meerder afdelingen.


Gegevens lid

Geef hier uw gegevens op, zoals deze bekend zijn bij VZC.

Door op de aangegeven periode tussen de ? en ? te klikken kan je naar jaren / decennia gaan.

Ouder/voogd

Indien lid jonger dan 18 jaar is, dient er goedkeuring van een ouder/voogd te zijn.
Graag hieronder de gegevens van (één van) de toestemming gevende ouder/voogd invullen.
(Als dit van toepassing is.)


Opzegging

Een lidmaatschap eindigt altijd na de laatste dag van een maand (dus per 1e van de maand daarop bent u geen lid meer).

Er geldt een opzegtermijn van 2 volle kalendermaanden. Dus bij bijvoorbeeld afmelden in mei betekent dit, dat u nog lid bent t/m 31 juli. Geef dan als opzegdatum 1 augustus door.

Geef daarna aan voor welke afdeling u zicht wenst af te melden. (Meerdere opties mogelijk)


Oud-leden register

Indien u uitgenodgigd wil worden voor eventuele toekomstige lustrumvieringen en digitaal op de hoogte wilt blijven van de belangrijkste ontwikkelingen binnen VZC E&P, verzoeken wij dat hier aan te geven.


Suggesties / Bericht aan VZC

Wilt u iets kwijt, kunt u dat hieronder aangeven