Selecties

Binnen de zwemafdeling hebben we verschillende groepen. De zwemmers worden opgeleid volgens het Meerjaren Opleidings Plan van de KNZB, waarbij iedere zwemmer uiteindelijk zijn of haar eigen keuze maakt. 

Swimkick Techniekschool - Minioren 1, 2, 3, 4 (< 10 jaar)

Swimkick techniekschool is voor de allerjongste zwemmers die kennis willen maken met de zwemsport. In twee zwemtrainingen van 45 minuten, wordt op speelse wijze, in groepjes van maximaal 8 zwemmers de basistechnieken en vaardigheden van alle zwemslagen aangeleerd. Vanaf 6-jarige leeftijd gaan zij ook deelnemen aan laagdrempelige wedstrijden tegen leeftijdsgenootjes. De zwemtrainingen worden gegeven volgens de opleidingsnormen van de KNZB. De Swimkick techniekschool is de start van het Meerjaren Opleidings Plan (MOZ) van de KNZB. Naast de zwemtrainingen worden er verschillende verenigingsactiviteiten buiten het zwembad georganiseerd. 

Swimkick techniek academie - minioren 3, 4, 5, 6 (9 t/m 12 jaar)

Het vervolg op de Swimkick techniekschool is de Swimkick techniekacademie. De Swimkick techniekacademie is voor zwemmers die hun basistechnieken en basisvaardigheden van alle zwemslagen willen perfectioneren. En de zwemslagen over de langere afstanden kunnen volhouden. In 2 tot 4 trainingsuren en landtrainingen worden zij opgeleid om door te stromen naar de A-selectie. Wedstrijden vinden plaats op regionaal en landelijk niveau.

A1-selectie - junioren, jeugd, senioren (> 12 jaar)

De A-selectie bestaat uit 3 groepen zwemmers t.w.:

A+ (plus)

Zwemmers die conform de voor hen geldende MOZ normen trainen cq in overleg met de trainer(s) een plan hebben gemaakt (en dat ook naleven) om binnen de afgesproken tijd volgens de voor hen geldende MOZ normen trainen. Dit geldt zowel voor zwem-, land en krachttrainingen.

Ambitie

Zwemmers binnen de A+ selectie hebben de ambitie om het voor hen hoogst mogelijk binnen de zwemsport te bereiken.

Wedstrijden en trainingskamp(en)

Zwemmers binnen de A+ selectie nemen verplicht deel aan N(JJ)K’s of hebben zicht op het behalen van limieten of plaatsing voor deelname aan N(JJ)K’s. Tevens zijn zij verplicht deel te nemen aan KNZB competitiewedstrijden.

Zwemmers die deel uitmaken van de A+ selectie nemen deel aan (buitenlandse) meerdaagse wedstrijden en (buitenlandse) meerdaagse trainingskampen.

Overige activiteiten

Van zwemmers die deel uitmaken van de A+ selectie worden video-opnames gemaakt ten behoeve van de analyse van hun zwemslag(en). Daarnaast krijgen zij voorlichting mbt voeding, kracht- en landtraining, levensstijl, en (mentale) wedstrijdvoorbereiding.

Doorstroming RTC

De voorwaarden voor junioren en jeugd zwemmers binnen de A+ selectie zijn zodanig dat zij, bij voldoende niveau, eventueel door kunnen stromen naar een RTC van de KNZB. Het is geen verplichting.

 

A1 Junioren/Jeugd/Senioren

Zwemmers die tenminste 60% van de voor hen geldende MOZ normen trainen cq in overleg met de trainer(s) een plan hebben gemaakt (en dat ook naleven) om binnen de afgesproken tijd volgens 60% van de voor hen geldende MOZ normen trainen. Dit geldt zowel voor zwem- als voor landtrainingen. Daarnaast mogen zij deelnemen aan krachttrainingen.

Ambitie

Zwemmers binnen de A1 selectie hebben de ambitie om het hoogst haalbare, binnen de mogelijkheden en de gemaakte keuzes, in de zwemsport te bereiken.

Wedstrijden en trainingskamp(en)

Zwemmers binnen de A1 selectie nemen verplicht deel aan Provinciale kampioenschappen en (bij het behalen van limieten of daarvoor uitgenodigd) aan N(JJ)K’s. Tevens zijn zij verplicht deel te nemen aan KNZB competitiewedstrijden.

Zwemmers die deel uitmaken van de A1 selectie mogen deelnemen aan (buitenlandse) meerdaagse wedstrijden en (buitenlandse) meerdaagse trainingskampen.

Overige activiteiten

Zwemmers die deel uitmaken van de A1 selectie mogen deelnemen aan voorlichting mbt voeding, kracht- en landtraining, levensstijl en(mentale) wedstrijdvoorbereiding.

 

A1 Senioren(18+)

Zwemmers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en het niveau hebben om samen met de A1 selectie te kunnen blijven trainen.

Ambitie

Senioren zwemmers (18+) binnen de A1 selectie dragen (met hun ervaring en gedrag) een steentje bij aan de ontwikkeling van alle andere zwemmers in de A1 selectie. Zij zijn voor wat betreft gedrag, inzet, instelling en beleving een voorbeeld voor de andere zwemmers in de A1 selectie. A1 18+ zwemmers doen actief mee te doen op de momenten dat zij er (kunnen) zijn en dragen op een positieve manier bij aan de ontwikkeling van individuele zwemmers binnen de A1 selectie en de A1 selectie in het algemeen.

Wedstrijden en trainingskampen

Van senioren 18+ zwemmers binnen de A1 selectie wordt verwacht dat zij deelnemen aan KNZB competitiewedstrijden indien door de trainer/vereniging een beroep op hen gedaan wordt.

Senioren 18+ zwemmers die deel uitmaken van de A1 selectie mogen deelnemen aan (buitenlandse) meerdaagse wedstrijden en (buitenlandse) meerdaagse trainingskampen.

Overige activiteiten

Zwemmers die deel uitmaken van de A18+ selectie mogen deelnemen aan voorlichting mbt voeding, kracht- en landtraining, levensstijl en (mentale) wedstrijdvoorbereiding

A2-selectie - junioren, jeugd, senioren (> 12 jaar)

De A2-selectie bestaat uit 1 groep zwemmers t.w.:

Zwemmers binnen de A2 selectie trainen tenminste 50% van de voor hen geldende MOZ normen of hebben in overleg met de trainer(s) een plan hebben gemaakt (dat zij ook naleven) om binnen de afgesproken tijd volgens 50% van de voor hen geldende MOZ normen te trainen. (Het maximale aantal trainingsuren is 6 uur en 15 minuten).

Gemaakte afspraken gelden zowel voor zwem- als landtrainingen. Daarnaast mogen zij deelnemen aan krachttrainingen.

Ambitie

Zwemmers die deel uitmaken van de A2 selectie willen/kunnen eventueel doorstromen naar de A1 selectie en hebben dan in overleg met de trainer(s) een plan hebben gemaakt (dat zij ook naleven) om binnen de afgesproken tijd het niveau te behalen dat noodzakelijk is om deel uit te gaan maken van de A1 selectie.

Zwemmers binnen de A2 selectie hebben de ambitie om het hoogst haalbare, binnen de mogelijkheden en de gemaakte keuzes, in de zwemsport te bereiken.

Wedstrijden en trainingskampen

Zwemmers binnen de A2 selectie nemen verplicht deel aan de competitiewedstrijden en Provinciale kampioenschappen of hebben zicht op deelname aan die kampioenschappen. Bij het behalen van limieten (of daarvoor uitgenodigd) zijn zij ook verplicht om aan N(JJ)K’s mee te doen.

Zwemmers die deel uitmaken van de A2 selectie mogen deelnemen aan (buitenlandse) meerdaagse wedstrijden.

Overige activiteiten

Zwemmers die deel uitmaken van de A2 selectie mogen deelnemen aan voorlichting mbt voeding, kracht- en landtraining, levensstijl, (mentale) wedstrijdvoorbereiding.

B-selectie - junioren, jeugd, senioren (> 12 jaar)

De B-selectie bestaat uit 2 groepen zwemmers t.w.:

B1

Zwemmers in de B1-selectie hebben geen /sporadisch zicht op deelname aan Provinciale kampioenschappen. Zij hebben de verplichting om deel te nemen aan de wedstrijden die voor hen georganiseerd worden. Bij voldoende niveau en ter beoordeling van de trainer(s) kunnen zij eventueel doorstromen naar de A2 selectie.

Ambitie

Recreatieve wedstrijdzwemmers binnen de B1 selectie hebben de ambitie om met plezier aan zwemtrainingen en wedstrijden mee te doen en zich op die manier aan de vereniging te binden. Prestaties zijn eventueel ondergeschikt aan plezier en binding.

 

B2

Zwemmers in de B2-selectie nemen niet deel aan zwemwedstrijden. Recreatieve zwemmers in de B2 selectie kunnen altijd doorstromen naar de B1 selectie en conformeren zich dan met de daar geldende verplichtingen.

Er zullen geen nieuwe recreatieve zwemmers meer aangenomen/geplaatst worden.

Ambitie

Recreatieve zwemmers binnen de B2 selectie hebben slechts de ambitie om met plezier de zwemtrainingen te beleven en te zoeken naar de binding met andere zwemmers en de vereniging.