Aanmeldingsformulier VZC

Via dit formulier kunt u zich inschrijven als lid bij VZC.


Gegevens nieuw lid

Geef als eerst de gegevens op van het nieuwe lid van VZC.

Wij hebben graag minimaal één telefoonnummer. Mocht er wat zijn, kunnen wij u altijd bereiken. Indien u geen telefoonnummer thuis hebben, zet dan bij telefoonnummer tevens uw mobiele nummer neer.

Ouder/voogd

Indien lid jonger dan 18 jaar is dient er goedkeuring van een ouder/voogd te zijn.
Graag hieronder de gegevens van (één van) de toestemming gevende ouder/voogd invullen.
(Als dit van toepassing is.)


Bankgegevens t.b.v. machtiging

Betaling van de contributie bij nieuwe leden gaat via een machtiging.
Deze verleent u ons, zodat wij de verschuldigde contributiegelden van uw rekening kunnen afschrijven.
Zet uw IBAN rekeningnummer neer zonder spaties.
Dit nummer staat o.a. op uw bankpas.


Vrijwilligerswerk

Onze club kan niet zonder vrijwilligers, zodoende vragen wij u wat u kan/wilt doen voor onze club.
Geef aan wat u kunt/wilt doen voor onze/uw vereniging.
(Meerdere opties mogelijk)*


Hoe bij VZC

Graag willen wij weten hoe u bij VZC bent terecht gekomen. Wij investeren tijd (en af en toe wat geld) om onze vereniging te promoten. Om dit effectiever te doen vragen wij u hulp, door aan te geven hoe u in contact bent gekomen met onze vereniging. 

Neem de donkere tekst over