Overlijden Ab Boers

Begin januari bereikte het bestuur het droevige nieuws dat ons Erelid Ab Boers op 17 december 2014 overleden is. Alhoewel op leeftijd en wonende in Bilthoven, toonde hij zich nog steeds betrokken bij de vereniging waarvoor hij zoveel betekend heeft; hij had nog dit najaar zijn nieuwe e-mail adres doorgegeven, teneinde de post betreffende VZC E&P tijdig te kunnen ontvangen. Ab Boers is 88 jaar geworden en zijn uitvaart heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

Wij wensen zijn weduwe, dochter en kleinkinderen veel sterkte dit verlies te dragen.