Bestuurswisselingen tijdens ALV

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van VZC E&P op 2 april jl. nam voorzitter Adri Janssen na 15 bestuursjaren, waarvan 12 als voorzitter, afscheid. Hij werd opgevolgd door Meindert Boorsma.  Ook verder vonden enkele bestuursmutaties plaats.

Nieuw  is de functie van 2e penningmeester; de informeel reeds actieve  Remco Bouman zal nu ook formeel als verenigingsadminstrateur Henk Berlang bijstaan.

Hans van de Braak nam afscheid als voorzitter van de waterpoloafdeling en werd opgevolgd door Jan Bulsink die aangaf hiermee zijn derde VZC –leven te starten. Eerder was Bulsink als bestuurslid  onder andere al betrokken bij het nog steeds actuele beleidsplan van VZC E&P.

Tot slot ging ook de ledenadministratie in nieuwe handen over. Na vele jaren  werd  Brenda Muller,  opgevolgd door Gerry van de Berg .

Aan het eind van de vergadering werd , als dank voor zijn grote verdiensten voor VZC E&P,  Adri  Janssen  bij zijn vertrek na 12 jaar voorzitterschap benoemd tot ere-lid.  Janssen  had eerder de vergadering geopend met  enthousiasme  over de onlangs vernieuwde website, daarna met bloemrijke bewoordingen de overige bestuursleden bedankt voor hun inzet en de nieuwelingen succes gewenst . Nu was hij even sprakeloos. Voor wie hem kent ook een memorabel moment.  Zijn opvolger Meindert Boorsma  kreeg het vertrouwen van de vergadering en erft een florerende vereniging met bijna  zevenhonderd leden , verdeeld over zeven afdelingen. Naast Waterpolo, Wedstrijdzwemmen, Synchroonzwemmen, Aqua Fun  en Triathlon, is VZC E&P de laatste jaren niet alleen verrijkt met een schitterend clubhuis maar ook met een duikafdeling. Diverse afdelingen boeken de laatste jaren het ene sportieve succes na het andere:  op landelijk niveau valt ook de jeugd regelmatig in de prijzen en atleten van de vereniging worden in grote getale genomineerd en vaak ook beloond op het sportgala. De vereniging beschikt over een klein legertje aan vrijwilligers en het ledental is groeiende. Wie meer wil weten: www.vzcveenenedaal.nl