NIEUWS: Eigen zwembad voor VZC?!?

Aankomende maandag zal vanaf 20.00 uur informatie worden gegeven over de ontwikkelingen van een nieuw zwembad voor VZC.
Kom dus maandag naar het clubhuis van VZC voor meer informatie... 

Natuurlijk/Helaas (zelf invullen) is dit (nog) niet mogelijk, maar nu hebben we wel jullie aandacht.

Aankomende maandag 10 april vanaf 20.00 uur zal in clubhuis VZC de Algemene Ledenvergadering zijn van VZC.


Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene LedenvergaderingZwembad

Veenendaal 24 maart 2017

Geachte Leden van VZC,

Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2017.

Deze zal gehouden worden op 10 april aanstaande. U bent hiervoor om 20.00 u welkom in de vergaderzaal.

Naast bijgaande agenda doet het bestuur hierbij ook een oproep voor diverse vrijwilligersfuncties. Vrijwilligers zijn nodig om de vereniging draaiende te houden en daarvoor hebben we ook u nodig. Niet alle onderstaande functies vragen veel tijd of expertise, u kunt daarom contact met mij opnemen voor meer informatie over de functies.

Gezocht worden:

  • een vertrouwenscontactpersoon, als aanvulling op het team, bij voorkeur mannelijk;
  • een voorzitter voor AquaFun;
  • een voorzitter voor Waterpolo;
  • een voorzitter , penningmeester en secretaris voor het clubhuis (functies worden tijdelijk waargenomen);
  • een penningmeester voor heel VZC (functie wordt tijdelijk waargenomen)

De bijlagen behorende bij de agendapunten 4 t/m 8 worden nog nagezonden. Wel bijgevoegd is het huishoudelijk reglement met in rood de voorgestelde wijzigingen.

In de hoop u allen 10 april te mogen begroeten,

Met vriendelijke groet,

Inge Walta
Secretaris VZC


Link naar agenda