Schuiteman steunt VZC

schuitemanAansluitend op de eerste zwemwedstrijden van het seizoen in oktober sloten Schuiteman en VZC een sponsorovereenkomst voor een periode van 2 keer 3 jaar.

Schuiteman Accountants & Adviseurs is een regionaal opererende organisatie van accountants en adviseurs. Schuiteman zal de taak van de penningmeester van VZC verlichten door een groot deel van de financiële administratie op zich te nemen en als sparring partner op financieel gebied gaan fungeren.

“Als vereniging vinden wij het belangrijk om de inrichting van onze vereniging te professionaliseren. Zeker als wij met de meeste afdelingen op het hoogste niveau in Nederland willen blijven acteren. De samenwerking met Schuiteman is hierin een belangrijke en nodige stap”, aldus voorzitter Meindert Boorsma van VZC. “Door de professionalisering van onze administratie krijgen de penningmeesters van de afdelingen sneller inzicht in de kwartaalcijfers. Bovendien kan zo nodig op bestuurlijk niveau adequater bijgestuurd worden. Wij zijn bijzonder content met de ondersteuning door Schuiteman.”

Schuiteman, bij monde van directeur Bram Faber, benadrukte dat Schuiteman de sport een warm hart toedraagt en bij ondersteuning altijd op zoek is naar de ‘plus’ in de samenwerking, zo ook bij sponsoring: “Sponsoring is meer dan geld geven, juist de betrokkenheid bij de vereniging door het samen aan de slag gaan en samen een stap verder te zetten geeft voor ons de grote meerwaarde. VZC past goed bij ons bedrijf. Kwaliteit en blijvende ambitie zijn daarbij de gemeenschappelijke sleutelwoorden. Als accountants en (belasting)adviseurs werken wij voor zeer diverse klanten en relaties. Zowel intern als extern leggen we daarbij de focus op wat ons bindt om zo daadwerkelijke toegevoegde waarde te kunnen leveren. We noemen dat oprechte betrokkenheid. Zo willen we VZC ook ondersteunen!”

Versterkt door Leden van de VZC afdelingen Waterpolo en Zwemmen poseren namens Schuiteman ondertekenaars Bram Faber en Henry Schut en namens VZC Meindert Boorsma en Inge Walta met het nieuwe bord van de sponsor.