Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering

Geachte Leden van VZC,

Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2018.

Deze zal gehouden worden op 23 april aanstaande. U bent hiervoor om 20.00 u welkom in de vergaderzaal.

Helaas kan ik onderstaande tekst letterlijk kopiëren uit de uitnodiging van vorig jaar:

Naast bijgaande agenda doet het bestuur hierbij ook een oproep voor diverse vrijwilligersfuncties. Vrijwilligers zijn nodig om de vereniging draaiende te houden en daarvoor hebben we ook u nodig. Niet alle functies vragen veel tijd of expertise en in overleg kunnen afspraken gemaakt worden hierover.

Op dit moment zoeken we vooral een aantal bestuurders bij o.a. Aquafun, Waterpolo, het Clubhuis en het algemeen bestuur.

Mocht u een bijdrage willen leveren neem dan contact met mij op of met een van de huidige bestuursleden.

De bijlagen behorende bij de agendapunten 4 t/m 8 worden nog nagezonden.

In de hoop u allen 23 april te mogen begroeten,

Met vriendelijke groet,

Inge Walta
Secretaris VZC

- Agenda Algemene Ledenvergadering 23 april 2018
- Bijlage: Notulen ALV 10 april 2017
- Bijlage: Tuchtrechtspraak Aanpassingen
- Bijlage: Vrijwilligersbeleid, aanpassingen 23-2018