De Vereniging VZC

Historie van VZC
VZC is opgericht op 1 mei 1934. Het werd op 1 juli 1971 de eerste gesponsorde zwemvereniging binnen de KNZB, namelijk VZC Ritmeester. De man die dit allemaal geregeld heeft was toenmalige voorzitter van VZC, Roel Sipkema. Op 2 januari 1985 kreeg VZC de Koninklijke erepenning. VZC bestaat inmiddels uit zes afdelingen: aqua-fun, waterpolo, zwemmen, synchroonzwemmen, triathlon en duiken.

Anno 2014
De verschillende afdelingen hebben in de loop van de jaren vele hoogtepunten gekend, afgewisseld met mindere perioden. De laatste jaren hebben de synchroonzwemdames hun stempel op deze tak van sport in Nederland weten te drukken. Inmiddels is deze groep uiteengevallen en wordt gebouwd aan en nieuwe groep. De jeugd groepen < 13 en < 15 van de Waterpolo afdeling zijn op dit moment sterke spelers in Nederland en het Heren I team vindt ook weer aansluiting bij de top. Ook de zwemafdeling is sterk in opmars en is in twee jaar tijd gegroeid van de C naar de A competitie. En de kracht van de triathlonafdeling blijkt o.a. uti het feit dat de NK Olympische afstand al enige jaren in Veenendaal wordt georgansieerd. De Duikafdeling wordt geleid door één van de beste instructeurs van Nederland en is biedt mogelijkheden voor recreatieve duiken, maar ookvoor opleiding tot duikinstructeur. AquaFun is de jeugdafdeling die de kinderen op speelse wijze laat kennismaken met de zwemsport, waarna ze kunnen doorstromen naar de diverse afdelingen. Iets meer prestatiegericht is de instroomafdeling van de zwemafdeling waar vooral de zwemtechniek op een hoger niveau wordt gebracht. ZIe voor meer informatie ook de diverse afdeingen.

Beleid
Het bestuur van VZC bestaat uit het Dagelijksbestuur aangevuld met de voorzitters van de afdelingen en is vooral overkoepelend faciliterend bezig, de afdelingen werken in hoge mate zelfstandig. De vereniging deelt het motto "Plezier, Prestatie, Binding", zoals vastgelegd in het beelidsplan van 2004. Het clubhuis heeft als 7e afdeling van de vereniging een belangrijke rol gekregen bij de samenbinding; binnen en tussen de afdelingen. 

Veiligheid
Naast plezier en prestatie is in toenemende mate aandacht voor de veiligheid binnen de vereniging; sociale veiligheid voor alle leden, maar met name voor de kinderen. Er wordt gewerkt aan een actief veiligheidsplan waarbij het doel is dat alle trainers en coaches van jeugdleden beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag en Vetrouwens Contact Personen makkelijk te vinden zijn.

Overige activiteiten
Behalve de afdelingen kent de vereniging diverse commissies die een overkoepende taak hebben: bij het organiseren van evenmenten, de lustrumvieriengem, het vrijwilligersbeleid en het beheer van de website.